ร้าน บูรพาจารย์
www.burrapajarn.99wat.com
0884009967
0882608801

ท่านสามารถโทรสอบถามข้อมูลพระเครื่องต่างๆของทางร้าน

ผมยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านครับ สามารถติดต่อ โดยช่องทางต่างๆ ดังนี้

โทร : 088-400-9967 ID Line : 0882608801

สามารถโอนเงินผ่านบัญชี เลขที่ 499-2-04111-6 ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี จิติวัฒน์ ธนทิพากร สาขาสี่แยกหนองหอย

 
เหรียญรุ่นพิเศษ หลวงปู่แหวน เนื้อนวะ ปี๑๗


  ส่งข้อความ

ชื่อร้านค้า
ร้านบูรพาจารย์
โดย
klun_klui
ประเภทพระเครื่อง
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
ชื่อพระ
เหรียญรุ่นพิเศษ หลวงปู่แหวน เนื้อนวะ ปี๑๗
รายละเอียด
เดือน มกราคม พ.ศ.2517 นายศักดิ์ ศิลปานนท์ คหบดีผู้มีความเลื่อมใสเคารพนับถือ พระอาจารย์มั่น ภูริฑตฺโต ได้เข้าพบ พระเทพสารเทวี เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง ในขณะนั้น แจ้งความประสงค์จะหล่อรูปเหมือนพระอาจารย์มั่น ขนาดเท่าองค์จริงจำนวน 10 องค์เพื่อแจกจ่ายให้วัดต่างๆ ในสายพระอาจารย์มั่น และขอใช้สถานที่วัดเจดีย์หลวงเป็นสถานที่เททอง เพราะวัดเจดีย์หลวงเป็นวัดที่พระอาจารย์มั่น เคยจำพรรษาอยู่ นายศักดิ์ ศิลปานนท์ จึงได้กำหนดเตรียมการเททองหล่อรูปเหมือนพระอาจารย์มั่น ในเดือนเมษายน พ.ศ.2517 และกราบทูลสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร ( รักษาการแทนสมเด็จพระสังฆราช ) เป็นประธานในการเททองครั้งนี้ ซึ่งสมเด็จฯท่านได้ทรงเมตตารับนิมนต์

เมื่อกำหนดวันทำพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระอาจารย์มั่นแล้ว พระเทพสารเวที เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง มีความคิดที่จะสร้างปูชนียวัตถุ เพื่อจุดประสงค์
1.เป็นที่ระลึกในการหล่อรูปเหมือนพระอาจารย์มั่น
2. พระวิหารหลวงซึ่งพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ( สิริจันโท ) และพระอาจารย์มั่น ได้สร้างไว้ บัดนี้ช่อฟ้าได้ชำรุดมากสมควรจะหาปัจจัยจำนวนหนึ่งมาดำเนินการเปลี่ยนช่อฟ้า และซ่อมแซมพระวิหารหลวงและจะสร้างห้องสมุดสำหรับวัดเจดีย์หลวง เพื่อให้ภิกษุสามเณรใช้ศึกษาปฏิบัติธรรม ในการนี้จะต้องใช้เงินประมาณ 3 – 4 แสนบาท

พระเทพสารเวที ได้ออกเดินทางไปวัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2517 หลวงปู่แหวน เมื่อทราบความประสงค์ของพระเทพสารเวทีแล้ว ด้วยความเมตตาปราณีต่อพระเทพสารเวที ท่านก็ไม่ปฏิเสธ ประจวบกับ หลวงปู่แหวน มีอายุครบ 7 รอบ ในปี พ.ศ.2517 พระเทพสารเวที จึงได้สร้างเหรียญเป็นที่ระลึก จัดเป็นรุ่นพิเศษในคราวเดียวกันกับการหล่อรูปเหมือนพระอาจารย์มั่น ที่วัดเจดีย์หลวง

พระเทพสารเวทีได้ปรึกษากับสานุศิษย์ตกลงดำเนินการสร้างเหรียญกลม ขนาดเท่าเหรียญบาท ( ปี พ.ศ.2505 ) และเหรียญกลมขนาดเล็กเท่ากับเหรียญสิบสตางค์ และเหรียญรูปไข่ โดยมอบให้ นาย ชัชวาล ชุติมา และ นาย นิยม อินถา เป็นผู้ดำเนินงานจัดทำและควบคุมการปั้มเหรียญอย่างใกล้ชิด โดยให้ขอแม่พิมพ์กลับมาทำลายและมีมติให้ทำตรา " จล " ( เจดีย์หลวง ) สำหรับตอกเหรียญทุกเหรียญ โดยทำการตอกที่วัดเจดีย์หลวงด้วย

นายช่าง เกษม มงคลเจริญ ดำเนินการออกแบบและแกะแม่พิมพ์ ส่วนเหรียญรูปไข่เป็นฝีมือแกะพิมพ์ของนายประหยัด ลออสกุลพันธ์ ( ช่างอ๊อด ) การปั๊มเหรียญได้ดำเนินการอยู่ 3 วัน จึงเสร็จเรียบร้อย ได้เหรียญรูปหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ สวยงามและมีความประณีตมาก

จำนวนการจัดสร้าง เหรียญหลวงปู่แหวน ที่สร้างครั้งนี้มีจำนวนจำกัดที่มีอยู่ในความควบคุมของกรรมการ ชนิดของเหรียญและจำนวนการจัดสร้างมีดังนี้
- เหรียญรุ่นพิเศษ พิมพ์กลมใหญ่ เนื้อตะกั่ว ( ลองพิมพ์ไม่มีให้บูชา ) มีจำนวนการจัดสร้าง 6 เหรียญ
- เหรียญรุ่นพิเศษ พิมพ์กลมใหญ่ เนื้อทองคำ มีจำนวนการจัดสร้าง 19 เหรียญ
- เหรียญรุ่นพิเศษ พิมพ์กลมใหญ่ เนื้อเงิน มีจำนวนการจัดสร้าง 600 เหรียญ
- เหรียญรุ่นพิเศษ พิมพ์กลมใหญ่ เนื้อนวโลหะ มีจำนวนการจัดสร้าง 1,200 เหรียญ
- เหรียญรุ่นพิเศษ พิมพ์กลมใหญ่ เนื้อทองแดง มีจำนวนการจัดสร้าง 9,000 เหรียญ
- เหรียญรุ่นพิเศษ พิมพ์กลมเล็ก เนื้อเงิน มีจำนวนการจัดสร้าง 600 เหรียญ
- เหรียญรุ่นพิเศษ พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองแดง มีจำนวนการจัดสร้าง 2,000 เหรียญ
- ทุกเหรียญตีตราตอกโค้ด " จล " ประทับ ณ ที่วัดเจดีย์หลวง
ราคา
โทรถาม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
088 400 9967
ID LINE
0882608801
จำนวนการเข้าชม
419 ครั้ง
บัญชีธนาคารที่ใช้ยืนยันตัวตน
ธนาคารกสิกรไทย / 499-2-04111-6