ร้าน บูรพาจารย์
www.burrapajarn.99wat.com
0884009967
0882608801

ท่านสามารถโทรสอบถามข้อมูลพระเครื่องต่างๆของทางร้าน

ผมยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านครับ สามารถติดต่อ โดยช่องทางต่างๆ ดังนี้

โทร : 088-400-9967 ID Line : 0882608801

สามารถโอนเงินผ่านบัญชี เลขที่ 499-2-04111-6 ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี จิติวัฒน์ ธนทิพากร สาขาสี่แยกหนองหอย

 
เหรียญสังกิจโจ วัดเขาพระงาม ปี๐๔


  ส่งข้อความ

ชื่อร้านค้า
ร้านบูรพาจารย์
โดย
klun_klui
ประเภทพระเครื่อง
พระวัดป่าทั่วไป
ชื่อพระ
เหรียญสังกิจโจ วัดเขาพระงาม ปี๐๔
รายละเอียด
หลวงพ่อลำเจียก สังกิจโจ ท่านเป็นลูกศิษย์เจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์(สิริจันโท จันทร์)แห่งวัดบรมนิวาส และหลวงพ่อภัทธราพุทโธ (อ่ำ)เป็นพระสายธรรมยุต วัดเขาพระงามนี้เดิมเป็นวัดร้าง สร้างมาแต่เมื่อใดไม่มีปรากฏ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๕๕ เจ้าคุณพระอุมาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจันโท จันทร์) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ กับหลวงพ่อภัทธราพุทโธ(อ่ำ)และพระอาจารย์ฐิตวีโร(ทา)ได้ธุดงค์มาพักที่วัดแห่งนี้ เมื่อเห็นว่ามีภูมิประเทศดีหลวงพ่ออ่ำจึงได้ปรึกษากับท่านเจ้าคุณฯขอลาการงานออกไปพักเพื่อหาที่วิเวกส่วนตัว และได้รับอนุญาตตามประสงค์ เดือน ๘ ทุติยมาส ได้ให้พระอาจารย์ทา คอยอยู่ที่ถ้ำ หลวงพ่ออ่ำกลับเข้าไปกรุงเทพฯเพื่อส่งท่านเจ้าคุณฯ ครั้นถึงเดือน ๘ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ได้พาพระอาจารรย์ลำเจียก สังกิจโจผู้เป็นอันเตวาสิก ออกมาจำพรรษาอยู่ที่เขาพระงาม รวมเป็น ๓ รูปด้วยกัน

การก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๕๕ มาจนถึงเดือน ๙ มีพระยาสมบัตยาบาล (ทรัพย์)ได้มาปฏิสังขรณ์ถ้ำถวาย คือก่อฝาผนังด้วยศิลาถือปูนซิเมนต์ มีประตู ๑ หน้าต่าง ๔ ลาดพื้นด้วยซิเมนต์ และปฏิสังขรณ์พระไสยาสน์ในถ้ำด้วย สิ้นเงิน ๑,๓๐๐ บาทเศษ และได้จารึกหน้าถ้ำบนประตูตามนามของหลวงพ่ออ่ำ ขึ้นไปว่า "ถ้ำภัธราพุทโธ ร.ศ. ๑๓๑"

แต่ยังเหลือปูนซิเมนต์อยู่อีก ๓ ถัง หลวงพ่ออ่ำจึงได้หารือกับจีนผู้เป็นนายช่างว่า จะเก็บพระพุทธรูปที่อยู่ในถ้ำซึ่งหักๆพังๆรวมกันก่อเป็นพระสังกัจจายน์ นายช่างก็รับว่าจะทำได้ หลวงพ่ออ่ำจึงมีหนังสือไปหารือท่านเจ้าคุณฯทางกรุงเทพฯ ถึงเรื่องนี้ ท่านเจ้าคุณได้ตอบว่า เธอจะคิดทำก็ควร แต่พระพุทธรูปถึงจะหักพังก็ยังนับว่าเป็นรูปพระพุทธเจ้า เธอจะเอามารวมให้เป็นรูปพระสังกัจจายน์ซึ่งเป็นสาวกดูจะไม่สู้เหมาะ คนบางคนเขาจะติเตียน ปูนที่เหลือเธอก่อถังน้ำฝนไว้ใช้เถิด ออกพรรษาแล้วฉันจะไปหาเธอเพื่อหารือในการสร้างพระใหญ่กันอีกที ครั้นถึงเดือน ๑๒ ท่านเจ้าคุณฯได้มาพักที่ถ้ำ ได้ตกลงกันในการที่จะสร้างพระใหญ่ต่อไป ดังที่ปรากฎในคำปรารภของท่าน และคำจารึกในแผ่นศิลาแท่นพระใหญ่ทั้ง ๒ คราว สิ้นเงิน ๖๓,๐๐๐ บาทเศษ ที่ตรงหน้าพระใหญ่ลงมาเถ้าแก่เอ้งมีศรัทธา ได้ปฏิสังขรณ์ถ้ำ มีประตูหน้าต่างลาดพื้นด้วยซิเมนต์และมีถังน้ำปูนซิเมนต์ด้วย สิ้นเงิน ๕๐๐ บาทเศษ ได้จารึกนามไว้ตรงประตูขึ้นไปว่า "ถ้ำราชกวี ร.ศ. ๑๓๑"

พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมา เป็นพระพุทธรูปที่มีหน้าตักกว้าง 11 วา สูงจากหน้าตักถึงยอดพระเศียร 18 วา เส้นพระศกทำด้วยไหกระเทียม เมื่อสร้างเสร็จได้ถวายพระนามว่า "พระพุทธนฤมิตรมัธยมพุทธกาล"ต่อมาพระพุทธรูปได้ชำรุดทรุดโทรมลงจนต้อง ทำการปฏิสังขรณ์ใหม่เมื่อปี พ.ศ.2469 จึงเปลี่ยนนามใหม่ว่า "พระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล"

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาผูกพัทธสีมา ณ.วัดเขาพระงาม จึงพระราชทานนามวัดให้ใหม่ว่า วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ต่อมาพ.ศ.2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้ายกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี นามว่า วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร

สำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อลำเจียก สังกิจโจ ส่วนมากจะได้รับการปลุกเสกจาก หลวงพ่ออ่ำและตัวหลวงพ่อเอง นอกจากนี้ยังได้รับการอธิฐานจิตจากพระคณาจารย์สายกรรมฐาน เช่น หลวงพ่อลี พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ซึ่งมีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นจากสายเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปกรณ์ (สิริจันโท จันทร์

เจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ผู้สถาปนาวัด คือท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจันฺโท จันทร์)
รายนามเจ้าอาวาส
๑. พระเทพวรคุณ (อ่ำ ภทฺราวุโธ) พ.ศ. ๒๔๕๕-๒๔๗๕
๒. พระศีลวรคุณ (ลำเจียก สงฺกิจฺโจ) พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๕๐๖
๓. พระเทพวรคุณ (พิมพ์ ปญฺญาทีโป) พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๓๓
๔. พระครูสุธรรมถิราจาร (สุพจน์ ถิราจาโร) พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๘
๕. พระอนันตสารโสภณ พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน
ราคา
โทรถาม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
088 400 9967
ID LINE
0882608801
จำนวนการเข้าชม
27 ครั้ง
บัญชีธนาคารที่ใช้ยืนยันตัวตน
ธนาคารกสิกรไทย / 499-2-04111-6